info@simple-it.nl

0492 326200

Simple IT Solutions

IT is hard, so we keep IT simple...

Remote Beheer

ICT beheer: wij zijn uw oplossing

ICT-beheer (Remote Beheer) is op te delen in twee disciplines: beheer op afstand en beheer op locatie. Hier leest u daar meer over.

Beheer op afstand

Remote Beheer is het op afstand beheren van ICT-systemen en netwerken. Het beheer wordt uitgevoerd vanuit een centrale locatie. Op afstand wordt de werking van uw systemen gecontroleerd zodat een potentieel probleem in de kiem gesmoord wordt met als uiteindelijk resultaat een optimale werking van uw systemen. Uw Technische Infrastructuur wordt volgens vooraf overeengekomen, eenduidige diensten beheerd. Hiertoe wordt een Service Level Agreement (SLA) opgesteld.

Voordelen van Remote Beheer

 • ID-100125674De belangrijkste voordelen van Remote Beheer hebben wij hier even voor u op een rijtje gezet:
 • Geen behoefte aan duur ICT-personeel in vaste dienst;
 • Medewerkers die als helpdesk-, systeembeheerder of netwerkbeheerder optreden kunnen de werkzaamheden, waar ze in eerste instantie voor aangenomen zijn, uitvoeren. Zij worden daarin niet meer gehinderd door storende systeemuitval;
 • Minder systeemuitval door proactief beheer en dus minder onkosten;
 • Lagere budgetkosten;
 • Kwartaalrapportages;
 • Eenvoudige kostenstructuur doordat onze klanten een vast maandbedrag betalen;
 • Constante kwaliteit en beschikbaarheid van de automatiseringsomgeving;
 • Proactief beheer waardoor een preventieve werking wordt bevorderd;
 • (Innovatief) advies voor de toekomst;
 • Supersnelle reactietijd bij incidenten en problemen;
 • Geen voorrijdkosten bij beheer op afstand. Voorrijdkosten zijn alleen aan de orde wanneer er daadwerkelijk voorgereden moet worden (bij bijvoorbeeld break/fix situaties of gebrek aan internettoegang vanuit de kant van de klant);
 • Patchmanagement. Dit houdt in dat alle patches (Microsoft updates) en servicepacks op afstand worden bewaakt en uitgevoerd. Updates die een herstart van server of werkstation vereisen worden in zogenaamde servicevensters uitgevoerd;
 • Software-updates. Er wordt gelet op nieuwe versies die beschikbaar zijn van de diverse software die de klant draait. In overleg worden de updates uitgevoerd. Sommige updates vereisen licentie-upgrades waaraan kosten zijn verbonden;
 • Systeemcontroles. Alle systemen in het contract worden met vaste regelmaat gecontroleerd op malware. Dit houdt in dat er gekeken wordt of de systemen nog “schoon” zijn van allerlei malafide software die op internet rondzwerft. Ook worden alle harddisks gecontroleerd;
 • Controle van alle eventlogs op waarschuwingen en fouten zodat er adequaat en proactief gereageerd kan worden.

Werkwijze

 1. Het feitelijke Remote Beheer kan plaatsvinden nadat de volgende activiteiten zijn uitgevoerd:
 2. Inventarisatie en beoordeling huidige technische infrastructuur;
 3. Opstellen en afstemmen van het Service Level Agreement (SLA);
 4. Oplossen van eventuele knelpunten in de technische infrastructuur;
 5. Bepalen van de meetpunten;
 6. Opstellen van het klantspecifieke supportplan;
 7. Installatie Remote beheer in de klantensoftware;
 8. Start Remote Beheer.

Remote Beheer: iets voor u?

Organisaties die één of meerdere van de volgende kenmerken hebben, kunnen voordeel behalen met Remote Beheer:

Organisaties die geen interne beheerafdeling hebben, maar wel behoefte aan beheer hebben. Deze kleinere organisaties hoeven met Remote Beheer slechts minimaal aandacht te besteden aan hun interne automatisering en hebben ook geen beheerders nodig, terwijl hun systemen toch professioneel worden beheerd.

Organisaties die willen besparen op automatiseringspersoneel. Door Remote Beheer is minder eigen personeel nodig. In plaats daarvan wordt een vast maandbedrag gerekend voor de geleverde diensten.

Organisaties die een betere performance van hun Technische Infrastructuur (TI) willen. Remote Beheer zorgt ervoor dat dankzij de proactieve werking de IT-afdeling stabieler is.

Organisaties die de interne beheerafdeling willen ontlasten. Remote Beheer kan ervoor zorgen dat de interne beheerders aan structurele zaken of projecten kunnen gaan werken in plaats van brandjes te blussen.

Beheer op locatie

Voor beheer op uw locatie kunnen we uitstekend getrainde en geschoolde medewerkers als interne beheerder plaatsen (detacheren), maar het is ook mogelijk een beheerder op afroep in te schakelen. Alle beheermogelijkheden die bij beheer op afstand genoemd worden zijn bij beheer op locatie dezelfde. Voor beide mogelijkheden wordt een strippenkaart gehanteerd waarop een bepaald aantal uren vooraf ingekocht kan worden.