info@simple-it.nl

0492 326200

Simple IT Solutions

IT is hard, so we keep IT simple...

Clouds

Cloud Computing: Ga mee met de tijd!

Wat is Cloud Computing?

ID-10091969Computers hebben een steeds prominentere plaats binnen organisaties en de kosten per eenheid dalen rap. Hierdoor stijgt echter de complexiteit van het managen van de infrastructuur en zijn er hoge kosten verbonden aan benodigde software. Cloud computing is kortweg gezegd het beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens door middel van het internet wanneer hier vraag naar is. Clouds hebben twee convergente trends in informatietechnologie: IT-efficiëntie en bedrijfssnelheid. In dit onderzoek wordt onderzocht of cloud computing inderdaad van grote waarde is voor organisaties.

Cloud computing bestaat uit drie kerntechnologieën: er wordt een gebruiksvriendelijke interface getoond (virtualisatie), één software bedient meerdere gebruikers (gelijktijdig gebruik) en het zorgt voor de onderlinge communicatie tussen de verschillende facetten van een netwerk (web services).
Vanuit het gebruikersperspectief wordt cloud computing in verschillende vormen gebruikt, zoals SaaS (Software as a Service). Een toepassing kan worden geïnstalleerd door een klant, maar draait op de cloud. Een publieke cloud karakteriseert zichzelf als een open service voor derden. Dit is vooral voor kleine bedrijven interessant omdat zij IT kunnen gebruiken tegen lage kosten. Voor grotere installaties/bedrijven is een private cloud vaak geschikter. Private clouds kunnen ook worden ingeschakeld door derden, maar dit vereist wel meer en betere controle. Als laatste is er nog de gemeenschappelijke cloud, die gecontroleerd en gebruikt wordt door een groep van organisaties met gemeenschappelijke interesses en doeleinden.

Voordelen van Clouds

Cloud computing kent zeer grote voordelen. Ten eerste verlaagt deze toepassing de kosten bij de toetreding van nieuwe (kleine) bedrijven drastisch. Cloud computing zorgt verder voor een directe toegang tot hardware zonder investeringen, heeft een innovatief karakter, zorgt voor een overzicht van de services die het bedrijf aanbiedt en levert toepassingen die nooit eerder beschikbaar waren.
Cloud computing biedt organisaties het vermogen om effectief gebruik te maken van tijd gedistribueerde computerbronnen (software, hardware en gegevens). Verder reduceert cloud computing de kosten voor het onderhoud van het technische management.

Mogelijkheden van Cloud Computing

De mogelijkheid bestaat om combinaties van gegevens of functies van twee of meer externe bronnen samen te voegen tot nieuwe services. Ook aan het milieubewuste denken, wat steeds meer bedrijven doen, vormt cloud computing een mogelijkheid. Immers, IT zal bijvoorbeeld het papiergebruik reduceren. Ten slotte biedt cloud computing uiteraard de mogelijkheid tot innovatie.

Simple IT Solutions en Cloud Computing

Wij bieden cloud computing op maat aan. Cloud computing kan in een breed scala van verschillende vormen worden opgebouwd. Van belang is dat uw cloud volledig aansluit bij bijvoorbeeld uw onderneming. Laat ons daarom een goed advies geven over cloud computing, zodat wij het ideale idee voor u kunnen uitwerken, installeren en realiseren.